www.mcturism.ro
logo header
Oferte speciale 
Oferte interne 
buton Litoralul Romanesc 2017 
buton Craciun 2016 si Revelion 2017 
buton Balneo 2016/2017 
Oferte externe 
buton Craciun 2016 si Revelion 2017 
buton Ski 2016-2017 
buton Exotice 
buton Interesante 
buton Turism social 2016/2017 
Sejururi 
buton Individual 
buton Sejur cu avion 
buton Sejur cu autocar 
Circuite 
buton Circuite cu avion 
buton Circuite cu autocar 
Rezervări hoteluri ON - LINE 
Bilete de avion 
Sitemap 
logo Oilmag
logo Cisterna
logo Casa bucuriei

CONTRACT – CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. Contract /comanda ............. din ..................

 

Societatea Comerciala MC TRANS SRL cu sediul in TG MURES., STR. BANEASA , nr 29/2., sector ………, cod postal 540198., tel: 0265/265 529; fax: 0265/265 529.; email: info@mcturism.ro.,www.mcturism.ro Cod de Inregistrare Fiscala RO 21050206., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J26/245/2007, titulara a Licenta de turism nr. 5209/30.08.2012 pentru Agentia de Turism MC TURISM. cu sediul in TG MURES., STR. BANEASA. , nr 29/2, operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 29690,.reprezentata prin STRAIA MIRCEA CRISTIAN, in calitate de MANAGER AGENTIE, denumita in continuare Agentia si

Turistul/ Reprezentantul persoanei juridice: Nume.....................................................Prenume............................................................Adresa completa................................................................................ .............................................................................................................Telefon................................Email .................................... Data nasterii .................................................. C.I(serie/numar).................................................................CNP............................................................ Denumirea persoanei juridice .................................................................................., cu sediul in ..................................................., adresa completa .......................................... ..............................................................................................., inregistrata la ORC sub nr J......./......../............, CUI ....................................., telefon...................................

I.Obiectul contractului îl constituie vanzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucherul anexat contractului si eliberarea documentelor de plată .

II. Servicii contractate / numar de persoane...........................................................................................................................

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare) ............................................................................................................................................................................................................ In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul.

III. Preţul total al contractului este ........ şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.

Avansul este de ...... .....................................iar plata finală se va face pană la data de.......................................... Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei.
1. In cazul în care Agentia este nevoită să modifice una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel putin 15 zile calendaristice inaintea plecarii. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriene sau a orarului de zbor, neindeplinirea grupului minim in cazul grupurilor, neobtinerea vizelor pentru toti participantii la excursie, modificarea taxelor de aeroport, aparitia unor situatii de forta majora, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita. Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului si nu constituie motiv de retragere.
2. Agenţia poate modifica preţul contractului,functie de variatia costurilor de transport, redevenţelor, taxelor de aeroport, taxelor de turist, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
4. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice,respectiv serviciile oferite sa fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice(cu exceptia excursiilor optionale care nu sunt cumparate de la Agentie ci de la agentii locale) .
5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor se datorează turistului;
b) cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, cauze naturale care impiedica desfasurarea transportului si/sau a cazarii, greve, demonstratii etc). Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului , urmare a intarzierii curselor (inclusiv charter), pierderilor de bagaje, si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere, si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
6. Agenţia informeaza in scris turistul, in „Programul turistic” care face parte integranta din prezentul contract, asupra tuturor obligatiilor acesteia.
7. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii . Preturile la excursiile optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor aceasta datorandu-se faptului ca persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul respectiv ,ghidul excursiei si dupa caz ghid local . Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax . La un numar mai mic de participanti creste proportional .
V. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul(daca este posibil), unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile ( taxa viza , bilet avion,etc) apărute cu ocazia acestei cedări.
2. In cazul sejururilor de odihnă şi/ sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania check-in-ul se face la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica .
2.1. Cu exceptia cazului in care se contracteaza pachete turistice care includ transportul (cand transferul se va efectua de la aeroport la hotel si retur), transferul se va efectua la cerere de la/ la aeroport sau gara centrala, daca sistemul de rezervari permite. In acesta situatie, orice anulare va atrage conditiile aplicabile ale furnizorului (IATA, DerTour, Amadeus, Schmetterling,alte sisteme,Costa Crociere, Royal Caribeean etc).
3. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.IV pct.2, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.1 In cazul în care turistul reziliază contractul la termen, fara penalizari sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati (cu exceptia situatilor de forta majora, in care Agentia este exonerata de raspundere si nu are obligatia rambursarii c/valorii excursiilor).
4.2. In toate cazurile menţionate turistul poate să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.
b) anularea s-a dispus ca urmare a unui caz de forţă majoră,definita legal de Camera de Comert din Romania (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările),
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
4.3 In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel pentru care a facut rezervarea si plata serviciilor, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, turistul urmand a suporta eventualele diferente de pret, dupa caz.
5.Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6.Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie in cazul in care aceste taxe nu sunt incluse in pachetul de servicii achizitionat(sunt taxe locale ).
7.Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificarilor apartine in exclusivitate autoritatilor de resort ale tarilor respective.
8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. 9. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.
VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri
1. In cazul în care turistul, fara culpa din partea Agentiei, renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) 20% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul de 20-29 zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul de 10-19 zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 4-9 zile înainte de data plecării;
d) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 3 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. Aceste penalizari se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare (ex: programe de Paste, Craciun, Revelion, rezervari individuale, croaziere (Royal Caribbean, Costa Crociere,etc), destinatii exotice).
e) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” Early-Booking indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel :
- pentru cursele charter - conditii speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul)
- pentru excursii - conditii speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;
- pentru rezervarile de turism individual si croaziere, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on - line (ex.: Dertour , Amadeus - conditiile IATA , Schmetterling etc).
- pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale etc), conditiile specifice mentionate in programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul).
2. In cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi comisionul agentiei.
3. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.
4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele personale în regulă sau dacă nu i se permite iesirea din tara de către poliţia de frontieră.
5. Pentru a renunţa la pachetul de servicii turistice trebuie formulata în scris o cerere si depusa avand număr de înregistrare la Agenţia la care s-au achitat serviciile.
6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul dovedit de nerespectare a obligaţiilor din contract .
VII. Reclamaţii
1.In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice prestate de Agentie, acesta va comunica de indata prestatorului de servicii turistice de la fata locului toate deficientele constatate, solicitand remedierea acestora. In cazul in care acestea nu sunt remediate, turistul are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2.
Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, inregistrata, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul.
VIII. Asigurări
Agentia recomanda si incheierea unei polite storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive de forta majora .
IX. Documentele ce constituie anexă la contract sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă – tratament, biletul de excursie, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
X. Dispoziţii finale
1
. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107 /1999 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631 /2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107 /1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.
4
.
În conformitate cu Legea nr. 677/2001, legislația ulterioară și Regulamentul RGPD (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, clientul este informat că societatea noastră necesită datele personale în vederea emiterea biletelor de avion, furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare. Pentru detalii privind legislația în vigoare pe acest subiect, vă rugăm consultați www.dataprotection.ro

MC TRANS SRL garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12-18, legislația ulterioară și Regulamentul RGPD (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoana vizată: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise, semnată și datată, ce va fi trimisa prin poșta la adresa: Str. Băneasa Nr. 29, Tg-Mureș, Jud. Mureș sau Email: info@mcturism.ro.


Agentia,                                                                                                       Turist,

 
IMPRESII
impresii